Betingelser for abonnement

1 Bestilling og betaling 

Ved bestilling vil vi sende ut en faktura med 14 dager forfall, du kan starte å gjøre søk med en gang etter du har bestilt tjenesten. Når faktura først er sendt ut så må denne betales. Ved for sen betaling av faktura vil et purregebyr påløpe på neste faktura, hvis betalingen ikke finner sted innen 14 dager. Vi følger statens satser. Hvis vi fortsatt ikke har mottatt betaling for tjenesten vil dette overføres til et inkasso firma som vil kreve inn pengene.

2. Oppsigelse av tjenesten 

Tjenesten sies opp ved å sende oss e-post hvor du forteller at du ønsker å si opp tjenesten. Når en faktura er utsendt så må denne betales da vi fakturer etterskuddsvis etter du har bestilt tjenesten.

3. Twist 

Noen saker blir vi og du som kunde ikke enig om, derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning som passer oss begge to.

4. Overdreven bruk av tjenesten. 

Du kan i hovedsak søke på så mange personer som du ønsker, men hvis dette gjøres kun for gøy vil vi sette en pause på dine bestillinger 1 -2 dager. Du kan gjøre fra 2 – 3 søk hver dag. Alt utover dette ser vi på som at tjenesten er kun for gøy.